Podpora rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství na rok 2021

3. květen 2021
Dotace a granty
Autor/ka článku: Marcela Došlová
Podpora rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství na rok 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2021

Výzvu k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství, pod č. j.: MSMT-7578/2021-3.

Žádost o poskytnutí dotace musí být podána ve lhůtě 30 dní od zveřejnění Výzvy, tj. do 30. 5. 2021.

Podání žádostí probíhá prostřednictvím elektronického systému na adrese: https://is-pro.msmt.cz

Znění Výzvy je zveřejněno na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

Výzva MŠMT k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství