Podpora ředitelů středních škol prostřednictvím krajského projektu KAP

26. červen 2023
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Podpora ředitelů středních škol prostřednictvím krajského projektu KAP

V minulém týdnu se uskutečnilo tematické setkání ředitelů středních a vyšších odborných škol Zlínského kraje v hotelu Kopanice na Žítkové. Akce byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III a přilákala mnoho zkušených odborníků z oblasti vzdělávání.

Setkání, které se konalo ve dnech 20. a 21. června 2023, mělo za cíl posílit spolupráci mezi řediteli středních vyšších odborných škol v regionu a přinést nové poznatky a inspiraci do jejich každodenní práce. Účastníci se mohli seznámit s řadou aktuálních témat a získat cenné informace od odborníků.

Na setkání se objevili významní hosté, včetně krajské radní zodpovědné za oblast školství a kultury Zuzany Fišerové, která zdůraznila důležitost spolupráce mezi školami a krajskou správou. „Spolupráce mezi školami a krajskou správou je nutná a oboustranně velmi přínosná. Jsem ráda, že takováto tematická setkání umožňují sdílet osvědčené postupy a společně hledat inovativní způsoby, jak zlepšit vzdělávací proces. Věřím, že vzájemná diskuze k aktuálním tématům jako je např.  přijímací řízení, závěrečné zkoušky, participativní rozpočty, preventivní programy, investice v oblasti energetických úspor, budoucnost akčního plánování nebo zapojení škol do zahraniční spolupráce, bude mít pozitivní dopad na naše školy a přinese nové příležitosti pro jejich rozvoj,” sdělila radní Fišerová.

První den setkání byl zaměřen na prezentace a informace z různých oblastí vzdělávání. Účastníci získali od Moniky Brodské a Hany Císařové užitečné informace o programu Podpora začínajících učitelů (SYPO), který jim nabízí podporu, mentorství a je klíčovým prvkem pro úspěšný start nových pedagogů v profesionálním životě. Šárka Pokorná z Domu zahraniční spolupráce seznámila s možnosti spolupráce s mezinárodními partnery, spolupráce s mezinárodními partnery, které otevírají nové perspektivy pro školy. Zástupci Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK Lenka Janalíková a Roman Krajíček informovali účastníky o aktuálním dění v oblasti školství v kraji. Členové realizačních týmu projektů akčního plánování prezentovali užitečné aktivity a výstupy z projektů KAP III a IKAP II, které jsou využitelné pro odbornou i širokou veřejnost a mají významný přínos pro další rozvoj vzdělávání v kraji. První den zazněly také aktuality z krajských portálů Zkola.cz, zajímavé inspirace od účastníků zahraničních kurzů v projektu Be inspired and inspire (BII, Erasmus+) a praktické tipy k prevenci stresu, posílení zdraví, psychohygieně a bio-psycho-socio-spirituálnímu přístupu k lidskému zdraví od psychologa Roberta Hájka a klinické naturopatky Pavly Hájkové.

Večer patřil networkingovým aktivitám, které umožnily účastníkům navázat nové kontakty a sdílet své zkušenosti s kolegy z dalších škol. Druhý den setkání byl hlavním bodem programu vzdělávácí seminář Karla Opravila s názvem “Najdi v sobě Komenského”. Seminář se zaměřil na rozvoj pedagogických dovedností a osobnostního růstu, což jsou klíčové aspekty úspěšného vedení škol a vzdělávání.

Tematické setkání ředitelů středních škol Zlínského kraje se dlouhodobě ukazuje jako velmi užitečná a inspirativní událost. Účastníci získali nové poznatky a nápady, které jim pomohou ve vedení a rozvoji jejich škol.