Podpora nadání ve škole

21. duben 2023
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Centrum kariérového poradenství
Podpora nadání ve škole

Jak pracovat s mimořádně intelektově nadanými žáky na 1. stupni ZŠ? Tomuto tématu se věnovala Romana Divínová 20. dubna v prostorách KÚ spolu s pedagogy na diskuzní Platformě Sborovna sekce Speciální pedagogové.

Pedagogové měli možnost získat informace jak přistupovat k mimořádně nadanému žáku ve třídě, jak odhalit jeho potenciál nebo kde získat inspiraci pro přípravu materiálů k výuce. Účastníci ocenili vysokou odbornost a kvalifikovaný přístup paní Divínové.

Pokud máte zájem získávat inspiraci, sledujte stránky Platforma Sborovna v roce 2023 – Zkola, kde naleznete přehled veškerých setkání Platformy Sborovna.

Sborovna je místo, které je určeno pedagogům napříč Zlínským krajem. Setkání v jednotlivých sekcích probíhají dle potřeb účastníků/pedagogů/poradců/asistentů. Kapacita setkání je pro skupinu 15 účastníků v délce 4 hodin. V tématech se přizpůsobujeme aktuálním potřebám.

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje připravuje pro pedagogické pracovníky v posledním dubnovém týdnu konzultační den. Tento je zaměřen nejen na podporu práce kariérových/výchovných poradců na téma „Práce s cíli“.

Kdy: čtvrtek 27. 4. 2023, od 16:00

Kde: on-line (odkaz k připojení zašleme po přihlášení, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz)

V konzultaci se zaměříme:

  • Jak pracovat s cíli v kariérovém poradenství?
  • Jaká jsou nejčastější úskalí při stanovování cílů?
  • Co má splňovat každý cíl?

Financování je u těchto aktivit zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, proto je účast pro pedagogické pracovníky škol Zlínského kraje účast bezplatná.