Podpora odborného vzdělávání 2020

3. březen 2020
Dotační programy MŠMT ČR
Autor/ka článku: Daniela Vašíčková
Podpora odborného vzdělávání 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 s názvem Podpora odborného vzdělávání.

Příjemcem dotace v rámci výzvy mohou být právnické osoby vykonávající činnost středních škol zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních, které jsou zřizovány fyzickými a právnickými osobami a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi.

Výzva je určena na dofinancování nárůstu počtu hodin úvazků pedagogických pracovníků, které nově vznikají při tvorbě víceoborových tříd podle § 2a, § 2b a § 2c vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, nad rámec financování podle příslušných předpisů. V rámci výzvy nebudou financovány úvazky určené pro přímou pedagogickou činnost při výuce ve všeobecně vzdělávacích předmětech a praktickém vyučování.

Podrobné informace naleznete stránkách MŠMT.