Podpora nestátních neziskových organizací pro rok 2023 v oblasti práce s dětmi a mládeží

10. říjen 2022
Dotační programy MŠMT ČR
Autor/ka článku: Jana Cenková
Podpora nestátních neziskových organizací pro rok 2023 v oblasti práce s dětmi a mládeží

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy Práce s dětmi a mládeží k podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2023.

Žádosti pro rok 2023 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM. ISPROM bude otevřen postupně pro jednotlivé výzvy. Termín pro podání žádostí je uveden u jednotlivých výzev. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro osvědčené organizace

Termín pro podání žádostí: do 11. 11. 2022
Předběžný termín otevření ISPROMu pro vkládání žádostí: od 11. 10. 2022

Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace

Předběžný termín vyhlášení výzvy – druhá polovina října 2022

Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro projekty nestátních neziskových organizací s nadregionálním dopadem

Termín pro podání žádostí: do 11. 11. 2022
Předběžný termín otevření ISPROMu pro vkládání žádostí: od 11. 10. 2022

 

Zdroj: MŠMT