Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

31. říjen 2016
Podpora krajského akčního plánování
Autor/ka článku: Jana Vodáková
Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

​Projekt Národního ústavu pro vzdělávání je zaměřen na podporu vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v souladu se vzdělávací strategií Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem je zajistit metodickou a supervizní podporu při využívání akčního plánování na úrovni kraje i škol. 

Národní ústav pro vzdělávání v projektu plní roli metodika a supervizora při přípravě a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP). Posláním projektu je sladit vzdělávací politiku na školské, krajské i národní úrovni. Klíčovou roli metodické podpory hraje provázaný systém dvojí skupiny garantů.

Odborní garanti v krajích jsou metodickou podporou v rámci každého krajského projektu KAP, poradí s tím, jak krajský akční plán tvořit. Působí metodicky přímo „na místě“, mají svá krajská pracoviště.

Kontakt na odborného garanta projektu P-KAP ve Zlínském kraji: Mgr. Petr Pagáč, tel. 775 583 521, e-mail: petr.pagac@nuv.cz

Garanti intervence je garanty tematické oblasti podporované OP VVV.  Pro každou z intervencí jsou určeni jeden až dva garanti, kteří sídlí v Národním ústavu pro vzdělávání a do krajů vyjíždějí na konzultace a workshopy. Garant intervence odborně zaštiťuje téma: ví, kam a proč jednotlivá oblast směřuje, pomáhá v krajích sdružovat platformu odborníků, minitýmy, které po šesti letech, po skončení projektu, v kraji zůstanou jako odborná základna.

Další informace jsou k dispozici na webu projektu P-KAP.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg