Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování RŠ

20. květen 2019
Dotační programy MŠMT ČR
Autor/ka článku: Daniela Vašíčková
Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování RŠ

MŠMT vyhlásilo dne 14. 5. 2019 rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období 9. – 12. měsíc 2019″.   

Cílem rozvojového programu je dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství, kdy školy budou realizovat výuku organizovanou v souladu s Nařízením vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „NV PHmax”), a dofinancování úvazků pedagogických pracovníků podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace k RP jsou uvedeny na stránkách Ministerstva školství v sekci střední vzdělávání.