Podpora ekologických aktivit v kraji

16. leden 2020
Krajské granty
Autor článku: Radim Sukop
Podpora ekologických aktivit v kraji

Zlínský kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v oblasti podpory ekologických aktivit v kraji. Příjem žádostí je od 20. 1. do 14. 2.  2020 do 12:00 hodin.

Hlavní náplní projektů je vzdělávání rozlišných cílových skupin v oblasti udržitelného rozvoje a žadatelem vytvořené nové výukové materiály, výukové programy, poskytnuté poradenství nebo uspořádání významných akcí se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).

Projekty jsou neinvestiční a musí být realizovány na území Zlínského kraje.

1 žadatel může v tomto programu podat maximálně 2 žádosti.

Žadatel musí mít sídlo na území Zlínského kraje a být přímo odpovědný za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník.

Aktuální informace o programu, celé znění vyhlášené Výzvy a další související dokumenty naleznete na stránkách Zlínského kraje v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.