Podpora demokracie ve školách

2. září 2019
Výchova demokratického občana
Autor/ka článku: Ondřej Horák
Podpora demokracie ve školách

Přemýšlíte s novým školním rokem o tom, jak ve Vaší škole rozjet či zlepšit žákovský parlament nebo jak podpořit rozvoj demokratické kultury? Pokud ano, mohly by pro Vás následující výstupy z Pokusného ověřování občanského vzdělávání ve školách představovat užitečný zdroj inspirace.

Na ochutnávku 3 zjištění:

  • Žákovský parlament je komplexní vzdělávací nástroj, který může mít každá škola. Pokud dodrží osvědčené postupy, může být navíc opravdu funkční.
  • Pro účinný rozvoj demokratické kultury školy je klíčová role někoho, kdo o toto téma soustavně pečuje. I tuto roli může při splnění základních podmínek a postupů zavést každá škola.
  • Předpokladem skutečného rozvoje občanské gramotnosti žáků je proměna klimatu školy. Aby k němu došlo, je třeba spolupráce učitelů, vedení i dalších aktérů na celoškolní úrovni.

Chcete se dozvědět více? Zjistit, jaké jsou ony postupy? Detailněji se seznámit s tím, na co jsme přišli na základě zavádění a reflexe postupů či nástrojů občanského vzdělávání na 21 pilotních školách po dobu 2 školních let? Stručné shrnutí najdete v závěrečném článku seriálu “Podpora demokracie ve školách”. Další informace, webinář a kontakty na nás naleznete na speciální stránce metodického portálu RVP.