Podpora čtenářské a matematické gramotnosti je jednou z priorit kraje

22. březen 2017
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti je jednou z priorit kraje

V úterý 14. března 2017 se sešli zástupci zpracovatelů místních akčních plánů na území Zlínského kraje se zpracovateli Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje na druhém společném jednání. Hlavním obsahem jednání bylo téma spolupráce na přípravě implementačních projektů v území.

Zlínský kraj bude připravovat do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projekty zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání, podporu čtenářské a matematické gramotnosti a podporu kariérového poradenství v celkovém hodnotě 97 mil. Kč. „Ze zpráv České školní inspekce vyplývá, že výsledky žáků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti dosahují stále nižších hodnot,” řekl vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Stanislav Minařík. „Právě proto chceme projektové záměry kraje koordinovat se zpracovateli projektů zaměřených na stejné klíčové téma tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků u žáků základních a středních škol a také proto, aby nedocházelo ke křížení či dublování aktivit.”

Pracovního setkání se zúčastnilo všech 13 zpracovatelů místních akčních plánů a dohodli se na společném postupu při přípravě svých projektů, do kterých promítnou potřeby vycházející z jednotlivých území, tedy potřeby základních a středních škol ve Zlínském kraji. Podle dotazníkového šetření by zpracovatelé místních akčních plánů uvítali aktivity zaměřené na větší zapojení firem, financování technických kroužků, metodické kabinety a odborné zapojení žáků v oblasti polytechnického vzdělávání. V dalších oblastech vytvoření čtenářských dílen, personální a materiální zabezpečení kariérových poradců ve školách ve Zlínském kraji a aktivity z návrhové části dokumentu KAP.