Podnikání láká polovinu středoškoláků. Čeští studenti z něj mají menší obavy než jejich slovenští vrstevníci

25. červenec 2023
Výchova k podnikavosti
Autor/ka článku: Lucie Svobodová, Asociace podnikavé Česko
Podnikání láká polovinu středoškoláků. Čeští studenti z něj mají menší obavy než jejich slovenští vrstevníci

Přibližně polovinu středoškoláků v Čechách i na Slovensku láká podnikání. Zatímco české studenty motivuje především vlastní svoboda a nezávislost (59 %), u slovenských středoškoláků jsou to především úspěch a peníze (47 %). Vyplývá to z výsledků průzkumu Středoškoláci a podnikání realizovaném mezi dvěma tisíci studentů v České republice a na Slovensku v rámci projektu SEED pro Junior Achievement Slovensko, Impact Nation Institute a Nadační fond vzdělávání a podnikání.

Čeští studenti jsou oproti slovenským vrstevníkům odvážnější – strach z neúspěchu má v České republice 37 % z nich, na Slovensku je to 62 %. Zatímco největší chuť podnikat mají v České republice studenti posledního ročníku středních škol (70 %), na Slovensku jsou to druháci (56 %). Podnikání v Česku nejvíc láká studenty z Prahy (75 %), na Slovensku ty z Trnavského kraje (62 %).

Průzkum mezi studenty zjišťoval také způsob učení, který preferují. V obou zemích studenti nejvíce zmiňovali společnou diskusi (61 % v ČR a 59 % v SR) a propojení s praxí (55 % v ČR a 58 % v SR). „Zaskočilo nás, že více než polovina českých středoškoláků nemá žádnou zkušenost s prezentací vlastního projektu, na Slovensku je to zhruba třetina dotazovaných. Přitom u těch, kteří tuto zkušenost během studia získali, chuť podnikat vzrostla – v Česku o 12 % a na Slovensku o 21 %,“ popisuje výsledky průzkumu Martin Vítek, předseda správní rady Nadačního fondu vzdělávání a podnikání.

Chuť podnikat je jedním z mnoha projevů podnikavosti, která patří ke klíčovým kompetencím pro 21. století. V rámci projektu tak proběhl i průzkum mezi osobami zabývajícími se rozvojem podnikavosti na středních školách, kteří se věnují výuce, praxi nebo tvorbě metodik. Ti se v obou zemích shodli, že podnikavost není na středních školách dostatečně podporována (64 % v České republice a 77 % na Slovensku). Na otázku, jakou podobu by měla mít vzájemná spolupráce zainteresovaných stran, většina respondentů uvedla užší a koordinovanou spolupráci (33 % v ČR a 45 % na Slovensku), dále propojení vzdělávání s praxí (18 % v ČR a 33 % na Slovensku) a metodickou podporu a vzdělávání pedagogů (15 % v ČR a 5 % na Slovensku). Mezi tři hlavní překážky patří podle dotazovaných nedostatek vlastních zkušeností učitelů s podnikavostí (64 % respondentů v obou zemích), přičemž v České republice to průzkum označil za největší překážku. Dalším problémem v obou zemích je nedostatečná metodická podpora výuky podnikavosti (55 % v ČR a 66 % na Slovensku).

„Základním předpokladem pro úspěch ve 21. století, ve kterém jedinou jistotou je změna, je právě rozvoj podnikavosti u mladých lidí. Podnikavost přitom zdaleka není jen umění začít podnikat. Je to široký soubor dovedností, které se dohromady dají popsat jako schopnost být kreativní, iniciativní, ochotný měnit věci kolem sebe a mít vůli vydat se na vlastní cestu. Tato sada dovedností má dalším generacím pomoci například s uplatněním na trhu práce, který se s vývojem technologií výrazně změní,“ dodává Martin Vítek z Nadačního fondu vzdělávání a podnikání.

Situaci v českém vzdělávacím systému mapuje Asociace podnikavé Česko – sdružení organizací a škol, které společně prosazují podnikavost ve vzdělávání. „Asociaci jsme založili s cílem usnadnit přípravu našeho vzdělávacího systému na budoucnost. Nyní především mapujeme přístup k podnikavosti ve vzdělávání, propojujeme klíčové organizace a aktéry a podporujeme jejich spolupráci. Těmito kroky chceme podnikavost dostat do DNA co největšího počtu škol a vzdělávacích organizací a společně s nimi pak každému dítěti dát možnost setkat se s impulsem k rozvoji vlastní podnikavosti,“ říká ředitelka asociace Anna Kačabová, která se zúčastnila besedy pořádané I.N.I. Innovation Camp s názvem Podnikavost – zručnost budoucnosti? uspořádané k výsledkům průzkumu mezi středoškoláky.

Projekt SEED: “Akcelerace vzdělávání v podnikavosti se sociálním dopadem v rámci OVP” byl realizovaný s podporou programu ERASMUS+ ve spolupráci Junior Achievement Slovensko, Impact Nation Institute a českým partnerem Nadační fond pro vzdělávaní a podnikaní.