Podmínky pro distanční výuku žáků v mezinárodním srovnání

1. únor 2021
Výuka online
Autor/ka článku: Česká školní inspekce
Podmínky pro distanční výuku žáků v mezinárodním srovnání

Po nástupu pandemie nemoci covid-19 se problematikou vzdělávání na dálku kromě národních institucí zabývaly také mezinárodní instituce působící v oblasti vzdělávání, dominantně např. OECD. Navíc jsou k dispozici také zjištění z dřívějších aktivit OECD reflektující situaci před nástupem pandemie nemoci covid-19 a poskytující důležité vstupní informace o podmínkách pro realizaci distančního vzdělávání.

V návaznosti na zjištění České školní inspekce učiněná v rámci tematicky orientovaných aktivit sledujících různé aspekty distančního vzdělávání na ZŠ a SŠ zpracovala Česká školní inspekce sekundární analýzu zaměřenou na podmínky českých žáků pro distanční výuku v mezinárodním srovnání a komparovala národní data a informace s vhodnými mezinárodními podklady dle zjištění z PISA 2018 a doplňkově také dle zjištění z TIMSS 2019 a TALIS 2018. Konkrétním zájmem České školní inspekce v rámci této sekundární analýzy jsou zjištění vážící se k materiálním podmínkám pro vzdělávání s důrazem na ICT vybavení škol a domácností žáků a také připravenosti učitelů využívat ICT při distanční výuce.

Dosavadní zjištění týkající se distanční výuky a využívání ICT nástrojů učiteli potvrdila na národní i mezinárodní úrovni potřebu silného důrazu na kvalitní metodickou podporu učitelů. Stejně tak bylo možné mapovat, v čem spočívají silnější a naopak slabší stránky z hlediska zapojování žáků do distanční výuky, možností podpory žáků a také jejich rodičů.

Obsah

1 Úvod
2 Domácí zázemí žáků
3 Zázemí škol
3.1 Dostupnost a vhodnost ICT vybavení ve školách
3.2 Využívání ICT učiteli
4 Materiální vybavení a výsledky žáků
5 Závěr

Podmínky pro distanční výuku žáků v mezinárodním srovnání.pdf

 

Zdroj: Česká školní inspekce, www.csicr.cz