Poděkování všem, kteří mají zásluhy na vzdělávání a formování mladé generace

28. březen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Zuzana Fišerová, Stanislav Minařík
Poděkování všem, kteří mají zásluhy na vzdělávání a formování mladé generace

V tento den, v den připomenutí narození J. A. Komenského, s velkou úctou myslíme na všechny, kteří měli a mají zásluhy na vzdělávání a formování mladé generace, a také s obdivem na všechny rodiče a prarodiče, kteří v současné nelehké pandemické době vykonávají náročnou práci učitele nad rámec svých vlastních pracovních povinností. Patří jim veliké poděkování od všech, kteří tuto jejich práci dnes oceňují a v budoucnu ještě víc ocení.

S úctou

 

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., členka rady Zlínského kraje
PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚZK