Poděkování kolegyním a kolegům, ředitelkám a ředitelům škol

24. červen 2020
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Rostislav Šmíd
Poděkování kolegyním a kolegům, ředitelkám a ředitelům škol

Vážení a milí, kolegyně a kolegové, vážená pedagogická veřejnosti Zlínského kraje,

rád bych Vám jako statutární zástupce Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod, projektového partnera Zlínského kraje pro klíčovou aktivitu „Pedagogické kabinety“ projektu realizovaného pod názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, poděkoval.

Poděkoval za Vaše úsilí, odbornou pomoc a spolupráci, které nám umožnily naplnit jeden z projektových záměrů Zlínského kraje v oblasti základního a středního školství – vytvořit vhodné platformy pro spolupráci, pro tak potřebné vzájemné sdílení a vzájemné obohacování se v oblasti profesní i lidské. Za dobu dvou let se nám společně s Vámi podařilo vytvořit sedm tzv. krajských pedagogických kabinetů a v rámci jejich činnosti připravit a zrealizovat několik desítek odborných setkání.

Nenadálá a nepředvídatelná situace neumožnila ukončit naše pravidelná setkávání tím závěrečným a bilancujícím „tváří v tvář“. Dovolím si proto, alespoň touto cestou, vyslovit názor většiny pedagogů, kteří se projektových aktivit zúčastnili, že setkávání byla přínosná a bylo by užitečné v propojování učitelů všech stupňů škol, i oborově a mezioborově, v dobré aktivitě započaté a metodicky vedené Zlínským krajem, pokračovat.

Velmi rád bych ještě touto cestou poděkoval svým kolegyním a kolegům, ředitelkám a ředitelům škol, kteří vždy ochotně pomohli při zabezpečování místa konání a všeho, co s realizací daného setkání souviselo. Děkuji Vám také za to, že jste nám pomohli vybrat ty pravé odborníky na pozice vedoucích sekcí ZŠ a SŠ a vedoucích jednotlivých kabinetů a že jste jejich dvouletou činnost podporovali. Mé veliké poděkování patří i zástupcům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří s námi v dané věci aktivně spolupracovali.

Děkuji také vedení odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje za důvěru v to, že jednu z klíčových aktivit krajského projektu naplníme.

Závěrem mi dovolte poděkovat Vám, paní učitelky a páni učitelé Zlínského kraje, za výbornou dvouletou spolupráci, za Váš aktivní přístup a zájem posouvat věci v oblasti školství, i prostřednictvím tzv. krajských pedagogických kabinetů, dál a výš.

S pozdravem a přáním dobrého zdraví

 

PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel SPŠ a OA Uherský Brod