Počty ukrajinských dětí ve školách se oproti září téměř nezměnily

25. duben 2023
Informace k Ukrajině
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Počty ukrajinských dětí ve školách se oproti září téměř nezměnily

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo v průběhu tohoto měsíce další šetření ke stavu ukrajinských dětí a žáků v českém vzdělávacím systému. Školy podle nových informací vykázaly k 31. březnu 2023 celkem 51 281 dětí a žáků – uprchlíků z Ukrajiny. Při srovnání s jejich počty k 30. září 2022 tedy došlo k nárůstu o 996 dětí a žáků z Ukrajiny. Zaměstnanců z řad Ukrajinců s vízem dočasné ochrany je ve školách aktuálně 2090, z toho zhruba polovina vykonává práci učitelek a učitelů či ostatních pedagogických pracovníků.

Tabulka – Děti/žáci celkem a ukrajinské děti/žáci-azylanti/uprchlíci vzdělávající se v MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatořích k 30. 9. 2022 a k 31. 3. 2023

tabulka-ua-duben

Pozn.: V případě SŠ a konzervatoří je v tabulce uveden počet studií, neboť někteří žáci se vzdělávají ve více než jednom oboru studia.

Šetření probíhalo od 6. do 18. dubna 2023 a vyplnilo ho celkem 8 568 škol (5 362 mateřských, 4 223 základních, 1 276 středních a 18 konzervatoří). Školy se v rámci dat vyjadřovaly také ke kapacitním možnostem svých zařízení. Z těchto dat vyšlo najevo, že základní školy po celé ČR by mohly okamžitě přijmout ještě 119 944 ukrajinských žáků, od 1. září by pak mohly školy vytvořit kapacity pro dalších 21 885.

Co se týče zaměstnanců z řad občanů Ukrajiny s vízem dočasné ochrany, pak jich aktuálně ve školách pracuje celkem 2 090 a oproti údajům ze září loňského roku jejich počet vzrostl o 526. 317 z nich vykonává pozici učitelky či učitele, 694 pak jsou ostatní pedagogičtí pracovníci. Zbylých 1079 osob pracuje jako nepedagogičtí zaměstnanci škol.

Kompletní výstupy šetření naleznete v přiloženém souboru.

 

Zdroj: MŠMT ČR

Soubory ke stažení