Po dvou letech pandemie zakokrhal hanácké kohót

21. březen 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jiří Jablunka
Po dvou letech pandemie zakokrhal hanácké kohót

Od poslední soutěžní přehlídky O hanáckyho kohóta v únoru 2020 uplynula dlouhá doba a mezitím se toho hodně stalo. I přes zákaz zpěvu a nejistotu však někteří nacvičili dvě písničky z Hané a přihlásili se do okresního kola této tradiční folklorní akce. Pořádal ji odbor školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž a Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury, kde také celé pěvecké klání probíhalo.

Dvacítka dětí předvedla moc hezké výkony, nejmladší krojované hanačce z kroměřížského Klubíčka byly čerstvě 3 roky, což je spodní hranice pro účast. Porota vybrala ze všech věkových kategorií 7 nejlepších do oblastního kola v Prostějově, kam se v dubnu vypraví šestice nejpočetněji zastoupené školy, a to 1. ZŠ Holešov, a jeden zpěvák ze ZUŠ Kroměříž. Někteří z nich se vám také představí v rámci programu Hanáckého dnu, který v Kroměříži proběhne 21. května.

Děkujeme a blahopřejeme dětem i aktivním pedagogům za snahu oživit folklor v našem regionu a budeme se těšit za rok při jubilejním 30. ročníku také na žáky z místních mateřských i základních škol a nejbližšího okolí. Je smutné, že se za naše město, kromě již zmíněných institucí, zúčastnily děti pouze z jediné základní školy, a to Církevní ZŠ Kroměříž.