Plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání

15. březen 2024
MŠ a 1. stupeň ZŠ
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut ČR
Plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání

Národní pedagogický institut ČR zveřejnil inspirativní materiály pro rodiče a učitele k zajištění plynulého přechodu dětí z předškolního do základního vzdělávání.

Materiál pro rodiče

Rodičům dětí před nástupem do základní školy je určen materiál Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ (pdf), který je přílohou dokumentu Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce (MŠMT) a nahrazuje dříve používané Desatero pro rodiče vydané v roce 2016.

Materiály pro vyučující v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Další uvedené inspirace jsou určené pro učitele MŠ i 1. stupně ZŠ a poskytují příležitost k získání vhledu do procesu plynulého přechodu mezi danými stupni. Plynulým přechodem z předškolního do základního vzdělávání rozumíme přijetí myšlenky: „Učitel je připraven vzdělávat každé dítě, které do první třídy přichází:“ Ačkoliv mateřská škola směřuje k vyrovnávání vzdělávacích šancí všech dětí, není možné předpokládat, že na počátku školní docházky budou všechny děti na „stejné startovní čáře“.

Zápis do 1. ročníku základní školy jako společenská událost (pdf)

Zápis dítěte do 1. ročníku základní školy je významným mezníkem v jeho životě. Pocity, které v tomto okamžiku dítě prožívá, ovlivňují jeho očekávání týkající se školní docházky. Proto by měl být zápis událostí, na kterou se bude dítě společně se svými blízkými těšit a později rádo vzpomínat. Materiál přináší doporučení, jak lze připravit motivační část zápisu, a ukázky zápisů ze šesti základních škol.

Online setkání na platformě YouTube nabízí užitečné informace pro učitele v mateřských školách i 1. ročnících základních škol, a přispívá tak ke sblížení jejich názorů na vzdělávání dětí, na přípravu dětí do školy a plynulý přechod z mateřské školy do základní.

Soubor videí na platformě YouTube

Soubor krátkých videí, ve kterých přibližujeme možnosti, jak můžeme podpořit rozvoj svého dítěte v domácím prostředí. Pozornost je věnována jednoduchým každodenním činnostem, při kterých můžeme společně trávit čas a zároveň vytvářet svému dítěti nové příležitosti k rozvoji, podporovat dětskou zvídavost, manuální zručnost, obratnost i další kompetence, důležité například pro přechod z mateřské do základní školy.

Minimetodiky pro předškolní vzdělávání na webu NPI.cz

Minimetodiky stručně představují hlavní zásady, které se vztahují k rozvoji čtenářské, matematické, přírodovědné a digitální gramotnosti. Popisují konkrétní činnosti, které rozvíjení těchto gramotností podporují. Učitelům mohou pomoci v navazování spolupráce s rodiči, pro které mohou být minimetodiky osvětovým materiálem.

Jak se připravit na jedno z nejdůležitějších období života dítěte? Co všechno dítě čeká a jak to nejlépe společně zvládnout? Můžete shlédnout na webu Edu.ceskatelevize.cz – Jak zvládnout nástup do 1. třídy.

Grafomotorika, to není jen příprava na psaní a držení psacího náčiní. Také můžete shlédnout na webu Edu.ceskatelevize.cz – Jak správně držet tužku.

 

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR