Platforma Sborovna ve školním roce 2023/2024

25. září 2023
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Platforma Sborovna ve školním roce 2023/2024

Platforma Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků ve Zlínském kraji v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Pedagogové zde mají možnost se seznámit s novými metodami a formami výuky i dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování své práce.

Setkání v jednotlivých sekcích probíhají dle potřeb účastníků zpravidla čtyřikrát za školní rok. Setkání je určeno pro skupinu 15 účastníků v délce 4 hodin. V tématech se přizpůsobujeme aktuálním potřebám pedagogických pracovníků. Setkání se mohou účastnit pedagogové napříč všemi stupni a v různých oblastech vzdělávání Zlínského kraje, kteří mají zájem o nabízenou problematiku.

Nabízíme možnost se účastnit aktuálně plánovaných setkání:

30. října 2023 se v sekci Speciální pedagogové setkáme k tématu Nácviky sociálních dovedností nejen u dětí s PAS. Pozvánka_Sborovna_SP_30102023

6. listopadu 2023 proběhne v sekci Kariérové poradenství závěrečné setkání Sdílení dobré praxe s Centrem kariérového poradenství. Pozvánka_Sborovna_KP_06112023

13. listopadu 2023 proběhne v sekci Kariérové poradenství setkání s Centrem kariérového poradenství k prevenci předčasných odchodů. Pozvánka_Sborovna_KP_13112023

Účast na setkání platformy Sborovna je pro pedagogické pracovníky Zlínského kraje bezplatná. Přihlásit se mohou prostřednictvím odkazu ve zveřejněné pozvánce. Přihlášením k účasti na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu viz příloha GDPR 2023.

V tomto školním roce jsme již zorganizovali:

31. srpna 2023 v sekci Kariérové poradenství setkání s tématem Kontinuální kariérové poradenství ve školství. Program_Sborovna_KP_31082023

11. záři 2023 v sekci Speciální školy setkání s tématem Práce s časem a psychohygiena učitele. Program_Sborovna SpZS 11092023

23. října 2023 v sekci Asistenti pedagoga proběhlo setkání s tématem Deník asistenta pedagoga. Pozvánka_Sborovna_AP_23102023

Doposud se setkání platformy Sborovna zúčastnilo již více než 1 000 pedagogů z mateřských, základních i středních škol, ze školských poradenských zařízení i pedagogů volnočasových aktivit za účasti širší odborné veřejnosti. Od roku 2021 bylo zorganizováno 66 setkání se stejným počtem diskutovaných odborných témat.

Platforma Sborovna má aktuálně nastaveno 9 sekcí:

  • sekce Asistenti pedagoga
  • sekce Dětské domovy
  • sekce Kariérové poradenství
  • sekce Pedagogové volného času
  • sekce Speciální pedagogové
  • sekce Speciální školy
  • sekce Školní psychologové
  • sekce Školská poradenská zařízení
  • sekce Zástupci ředitele

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@zlinskykraj.cz, nebo tel. 577 043 743.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.