Platby v rozpočtovém provizoriu

14. březen 2022
Krajské a obecní školy
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Platby v rozpočtovém provizoriu

Vzhledem k tomu, že zákon o státním rozpočtu na rok 2022 nebyl dosud schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, hospodaří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do dne nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na rok 2022 podle ukazatelů rozpočtového provizoria. V souladu s tímto ustanovením se ukazatele rozpočtového provizoria zpracovávají na jednotlivé měsíce roku.

Po dobu hospodaření podle ukazatelů rozpočtového provizoria se neuplatňuje vládní regulace zaměstnanosti (tzn. nestanoví se závazné ukazatele platy a ostatní osobní náklady ani počet zaměstnanců), nicméně po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 bude vládní regulace zaměstnanosti uplatněna a výdaje realizované před nabytím účinnosti tohoto zákona budou muset být s touto regulací v souladu (bude muset být dodržen rozpis).

Zálohy jsou poskytovány pod účelovým znakem 33353.

Záloha na přímé vzdělávací výdaje za měsíc leden byla poskytnuta se splatností 3. února 2022, za měsíc únor dne 3. března 2022, na měsíc březen bude poskytnuta se splatností 24. března 2022.

Dotaci lze použít pouze na  náklady roku 2022 uvedené v § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona, které Vám vzniknou od 1.1.2022 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2023.