Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030

26. leden 2021
Dlouhodobé koncepce a záměry
Autor/ka článku: Zlínský kraj
Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030

Rada Zlínského kraje schválila na svém zasedání dne 25. 1. 2021 plán rozvoje sportu v kraji. Materiál vymezuje oblasti podpory sportu, stanovuje priority v jednotlivých oblastech podpory a obsahuje opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany kraje.

Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji  je zpracován v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné stanovuje v tematické oblasti sportu povinnost kraje zpracovat pro své území plán rozvoje sportu v kraji a zajistit jeho provádění. Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030 navazuje na Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji do roku 2020, která byla v oblasti podpory sportu prováděna Zlínským krajem v letech 2012 až 2020.

Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030 obsahuje v souladu se zákonem o podpoře sportu zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu kraje, které jsou nezbytné k jeho naplnění.

Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030 obsahuje tyto hlavní části:

  1. analytická část,
  2. SWOT analýza,
  3. návrhová část,
  4. implementační část,
  5. opatření k realizaci.

Dokument je k dispozici ke stažení níže.