Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT 2021-2024

21. leden 2021
Pedagogové
Autor/ka článku: Jana Galová
Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT 2021-2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se hlásí k prosazování genderové rovnosti. Na konci roku 2020 vydalo dokument Plán rovnosti žen a mužů MŠMT 2021-2024.

Genderová rovnost je průřezovým tématem, které propojuje oblast vzdělávání, školství, vědních politik a politik pro výzkum a vývoj, oblast sportu a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a dalších oblastí spadajících do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odborně tuto oblast rozvíjí většina odborných útvarů MŠMT , které svou činnost rozvíjejí na základě Plánu podpory žen a mužů MŠMT na léta 2021-2024.

Genderová rovnost neznamená, že by ženy a muži měli být stejní, ale že by na základě svých odlišností neměli být znevýhodňováni a měli by mít stejné příležitosti. Více o tom, proč je důležité se zabývat genderovou rovností v kontextu vzdělávání, najdete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT 2021-2024

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz