PISA: inspirace pro rozvoj gramotností – úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

14. leden 2021
Kabinety
Autor/ka článku: Česká školní inspekce
PISA: inspirace pro rozvoj gramotností – úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

Česká školní inspekce zveřejnila publikaci, která představuje uvolněné úlohy PISA ze čtenářské, matematické a přírodovědné oblasti jako zdroj didaktické inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětovém kontextu.

Ke spolupráci na tvorbě publikace byli přizváni také vybraní učitelé, kteří se podílejí na vytváření a využívání přenositelných inovativních metod výuky a na podpoře spolupráce mezi učiteli. Ve svých příspěvcích sdílejí zajímavé zkušenosti s rozvojem čtenářské gramotnosti ve výuce matematiky, přírodovědných předmětů a odborných předmětů, a zároveň poukazují na možnosti využití gradovaných úloh s narůstající náročností, které jsou vhodným nástrojem k individualizaci výuky.

Inspirace pro rozvoj gramotnosti PISA.pdf

Pro práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření přímo ve výuce s cílem rozvíjet čtenářské, matematické a přírodovědné dovednosti žáků nabízí Česká školní inspekce zdarma také specifický vzdělávací program pro učitele. Další informace o tomto vzdělávacím programu jsou k dispozici na webu České školní inspekce.

 

Zdroj: Česká školní inspekce, www.csicr.cz