Pilotní projekt zaměřený na dovednosti a vzdělávání v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI)

17. srpen 2020
Evropské granty
Autor článku: MŠMT
Pilotní projekt zaměřený na dovednosti a vzdělávání v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI)

Až do 31. 10. 2020 mohou školy žádat o dotaci na rozvoj odborného vzdělávání včetně mobilit žákyň a žáků. EFSI ve spolupráci s Evropskou komisí spustil nový pilotní projekt zaměřený na investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností, jehož cílem je lépe reagovat na měnící se potřeby trhu práce a evropské ekonomiky.

EFSI ve spolupráci s Evropskou komisí spustil nový pilotní projekt zaměřený na investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností, jehož cílem je lépe reagovat na měnící se potřeby trhu práce a evropské ekonomiky.

Konkrétněji se pilotní projekt zaměřuje na:

  • podporu jednotlivců při získávání vzdělání a zvyšování kvalifikace; pilotní projekt bude rovněž podporovat studenty, kteří se účastní vzdělávacích programů v jiném členském státě, než je stát, v němž má jednotlivec bydliště (mobilita);
  • usnadňování úsilí o transformaci dovedností, které vyvíjí evropské podniky, poskytováním finančních prostředků na zlepšení dovedností a využití dovedností jejich dovedností pracovní síly, čímž přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a produktivity podniku při současném zachování zaměstnanosti;
  • zlepšení přístupu k financím evropským organizacím činným v oblasti dovedností, odborné přípravy a vzdělávání nebo rozvíjení projektů v oblasti vzdělávání s cílem podstatně zlepšit ekosystém nabídky služeb v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a dovedností.

Na podporu vzdělávání a odborné přípravy může být v rámci pilotní fáze tohoto programu vyhrazeno až 200 milionů eur. O finanční podporu mohou žádat jak jednotlivci (žáci a studenti, podpora studia a mobilit), tak i firmy (rozvoj dovedností zaměstnanců, včetně digitálních dovedností, zvýšení konkurenceschopnosti firmy) a veřejné instituce (školy, mateřské školy, předškolní péče).

Žádosti je možné podávat do 31. října 2020.

Výzva a další související dokumenty jsou k dispozici pouze v angličtině na webu EIF v sekci věnované aktuálně vyhlášeným výzvám.