Výuka online

Výuka online
Nová série výukových videí propojuje svět exaktních věd s uměním

Nová série výukových videí propojuje svět exaktních věd s uměním

Národní pedagogický institut ČR (NPI) podporuje nadané děti v rámci Sítě podpory nadání. Na webu talentovani.cz informuje o aktivitách, jako jsou semináře, letní školy a soutěže zaměřené na jazyky, historii, literární a výtvarnou tvořivost, programování,…