Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019

​Účelem tohoto programu pro rok 2019 je podpora soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol, které úzce navazují na vzdělávací oblasti a obory a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.


Soutěže a přehlídky jsou podle předních odborníků v oblasti pedagogiky považovány za hlavní nástroje ve vzdělávacím systému, podle kterých je možné identifikovat nadané dítě (žáka) - v různých oborech, věkových skupinách, profesích apod.  Jedná se o časově nenáročnou, hospodárnou, nejčastěji používanou a společensky respektovanou formu. 


Věcné zaměření, účel dotace a cíl programu

(Účelem tohoto programu pro rok 2019 je podpora soutěží a přehlídek (dále jen „soutěže“) na úrovni okresních a krajských kol, které úzce navazují na vzdělávací oblasti a obory a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání v souladu s § 111 odst. 2 školského zákona a vyhláškou č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (dále jen „vyhláška č. 55/2005 Sb.,“). Program pomáhá plnit úkoly vyplývající z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020 v oblasti identifikace nadaných žáků (dále jen „Koncepce“).

Cíle programu:
a) podpořit rozvoj soutěží v zájmovém vzdělávání na okresní a krajské úrovni v souladu s Koncepcí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro větší zapojení dětí, žáků a studentů do této formy zájmového vzdělávání
b) podpořit motivaci pedagogických pracovníků při účasti na soutěžích,
c) podpořit zveřejňování výsledků žáků v soutěžích v jednotném informačním systému.

Z dotace lze financovat ostatní neinvestiční náklady a ostatní osobní náklady související se zabezpečením okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných ministerstvem. Z dotace nelze financovat platy a mzdy.

Prioritami programů jsou soutěže
a) přímo navazující na vzdělávací oblasti a vzdělávací obory,
b) postupového charakteru okresní a krajské úrovně,
c) s dlouholetou tradicí, které napomáhají zkvalitnění vzdělávacího procesu,
d) s vysokou účastí soutěžících v nejnižším kole soutěže (příp. v jednotlivých věkových kategoriích) v uplynulém ročníku,
e) technického, přírodovědného a sportovního zaměření,
f) v případě podpory sportovních soutěží se jedná prioritně o následující sportovní odvětví: atletika, basketbal, volejbal, fotbal, florbal, stolní tenis, házená.Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová