Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Soutěž pro žáky francouzského jazyka
T​aké v letošním roce se bude Ministerstvo zahraničních věcí spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzským institutem, Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze a velvyslanectvími frankofonních zemí podílet na pořádání Dnů Frankofonie.  V jejich rámci se bude konat, jako každoročně soutěž, pro žáky francouzského jazyka na základních a středních školách v České republice. Bude ji tvořit vědomostní kviz a výtvarná soutěž.

Vědomostní kvíz bude zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz/frankofonie) ode dne 1. února 2016 a bude ukončen 29. února 2016 (v 16. hod). Tento kvíz je určen pouze pro žáky středních škol. Jeho vypracování bude možné pouze on-line.

Žáci základních škol a středních škol budou mít za úkol realizovat také výtvarnou práci (kresbu, malbu nebo fotografii ve formátu maximálně A3, DVD záznam nebo prezentaci v PowerPointu) za využití významu aspoň tří „z deseti slov Frankofonie pro rok 2016", které vyhlásila centrála OIF (Mezinárodní Organizace Frankofonie) v Paříži. Jde o následující slova (v závorce je uvedena země, která daný výraz používá): Chafouin (Francie), Fada (Francie), Pouderie (Kanada-Québec), Dépanneur (Canada-Québec), Lumerotte (Belgie), Dracher (Belgie), Ristrette (Švýcarsko), Vigousse (Švýcarsko, Tap-tap (Haiti) Champagné (Kongo).

Výtvarné práce bude nutné zaslat nejpozději dnem 26.2.2016 na adresu:  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Odbor veřejné diplomacie, Loretánské nám.5, 118 00 Praha 1. Každá práce musí být podepsána, opatřena jménem a příjmením autora, jeho datem narození, jménem vyučujícího, třídou a přesnou adresou školy, včetně e-mailového a telefonního kontaktu. Obálka bude označena: „Soutěž Frankofonie 2016".

Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 21. 3. 2016 v sídle Ministerstva zahraničních věcí, Černínském paláci, za přítomnosti výherců, kterým budou předány diplomy a ceny.

Autor: Jaroslava Tláskalová
Vložil/a: Radovan Výsmek