Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výtvarná soutěž ke dni Kroměříž bez hranic

VOŠ PS a SPgŠ Kroměříž vyhlašují výtvarnou soutěž na ztvárnění maskota pro projektový den Kroměříž bez hranic. Uzávěrka přijímání prací do soutěže je 1. 3. 2016. 


Vážení pedagogové a nadšení malí i větší výtvarníci,

společně s mnoha dobrými lidmi připravujeme krásnou akci, která intenzivně propojí většinovou společnost s osobami se zdravotním postižením. Kroměříž bez hranic je jeden celý den plně věnovaný edukačním a kulturním aktivitám pro školáky i širokou veřejnost. Věříme, že tento koncept najde odezvu také v dalších městech v ČR a bude tedy skvělé, pokud se podaří najít maskota celého projektu.

A to je vlastně důvod, proč vás oslovujeme a prosíme o vaše nápady v podobě kreseb, m alovaných obrázků a třeba i prostorových objektů.

Kdo je pro nás tím nejlepším tvůrcem?

Děti - žáci navštěvující jakýkoliv ročník základní školy ve věku 6 – 15 let*

(*Pro základní školy praktické a speciální věkové omezení není závazné.)

Zadání výtvarné ​soutěže zní :

NAKRESLI, NAMALUJ ČI VYMODELUJ SYMPATICKOU POSTAVIČKU - inspirovanou světem lidí, zvířat, věcí či symbolů - která by se nejlépe hodila jako průvodce místem, kde hranice mezi lidmi nemají šanci. Hledáme maskota, který vyjadřuje laskavost , ochotu pomáhat a sbližovat všechny lidi...

Víme, že děti mají velkou fantazii a dokáží nakreslit i svoji představu světa bez skutečných i pomyslných bariér – bez hranic, které oddělují různé lidi, ačkoliv nic nebrání, aby byli spolu a dohromady si užívali radosti. Proto připojujeme zcela dobrovolné další zadání:

Nakresl i, namaluj sv oji předst avu měst a či míst a, kd e js ou všichni lidé rádi sp olečně a umí si pomáhat, cítí se šťast ní a nedělají rozdíly MEZI SEBOU PODLE TOHO, KDO JE ZDRAVÝ A KDO MÁ zdravotní post ižení či omezení...

Vážíme si každé kresby, malby či prostorového dílka, které do soutěže přihlásíte a doručíte do Kroměříže nejpozději do 1. 3. 2016. Přijaté výtvory pečlivě vystavíme, vyhodnotíme a opravdu vydařené nápady a obrázky po zásluze odměníme. Výstava prací bude také součástí projektového dne 17. 3. 2016 v prostorách Domu kultury v Kroměříži.​


Více informací naleznete v přiloženém souboru.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková