Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Soutěž ve zdravém životním stylu pro žáky ZŠ a SŠ
Soutěž v České republice vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Soutěž je organizována dle pravidel Evropské charty SAPERE (Sapere Association Internationale) založené královským nařízením Belgie. Členy Charty SAPERE jsou nyní: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Švýcarsko. V roce 2010 podepsal přistoupení k Chartě SAPERE za Českou republiku předseda správní rady FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. a tím umožnil používat Evropskou ochrannou známku SAPERE.

Soutěžní otázky jsou koncipovány tak, aby navazovaly na výuku předmětů souvisejících s danou tématikou zařazených v RVP a ŠVP, odborným metodickým materiálům doporučeným iniciativou SAPERE a standardům obecně platným v těchto základních tematických okruzích:
I. Životní prostředí a životní styl (zásady ekologie)
II. Zdravá výživa (zásady stravování)
III. Pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu)
IV. Potraviny (zásady manipulace a základní informace)
V. Prevence nemocí (zásady zdravovědy)
VI. Smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak atd.)

Cílem soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" je neformálním způsobem vzbudit a rozvíjet zájem žáků základních a středních škol a dalších občanů ČR a celé EU o zdravý životní styl, včetně zdravé výživy. Soutěž je základní součástí prevence žáků a dospělých proti obezitě, poruchám příjmu potravy, nemocem kardiovaskulárního systému, Soutěž současně rozšíří jejich praktické a teoretické znalosti a vědomosti v oblasti zdravého životního stylu vč. zdravé výživy. Nedílnou součástí soutěže je vzájemná spolupráce učitelů, předávání si zkušeností při edukaci zdravého životního stylu vč. zdravé výživy a zdravého stravování žáků i dospělých.

V pěti ročnících soutěže SAPERE soutěžilo 122 748 žáků z celé ČR. Šestý ročník soutěže osobně zaštítil náměstek MŠMT ČR Jaroslav Fidrmuc. Finálové kolo soutěže se uskuteční v refektáři Emauzského kláštera v Praze dne 27. 4. 2016.

Více informací o soutěži včetně termínů pro přihlášení naleznete na ​​webu www.saperesoutez.cz​.

V minulém ročníku se podařilo dvěma školám ze Zlínského kraje prosadit do čelních pozic v soutěži. Družstvo žáků Základní školy Kašava se umístilo na 7. místě v kategorii I. (1. stupeň ZŠ) a na 6. místě v kategorii II. (2. stpeň ZŠ) a družstvo Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště obsadilo 9. místo v kategorii středních škol.  


Autor: Martin Vachal
Vložil/a: Radovan Výsmek