Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Soutěž Tuta via vitae
​​​​​​​​​​​Nová celostátní soutěž „Tuta Via Vitae" od září 2015 do dubna 2016 vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím i dospělé, za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice státní i soukromé a bankovní, krizových situacích, zdravotní problematice, systému zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně, komunikaci se státem, apod.

Základní tematické okruhy:
1) Požární gramotnost aneb Než přijde hasič
2) Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista
3) Zdravotní gramotnost aneb Než přijde lékař
4) Občanská gramotnost aneb Občan v obci, ve státě a v EU
5) Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví
6) Právní gramotnost aneb Občan a právo
Soutěž „Tuta Via Vitae" tak navazuje na úspěšné celostátní školní soutěže "Finanční gramotnost" a "SAPERE- vědět, jak žít", které vyhlašuje každoročně MŠMT ČR ve Věstníku školních soutěží již od roku 2009

Více informací o soutěži včetně termínů pro přihlá​šení naleznete na ​​webu www.tutaviavitae.cz​ a na Facebooku www.facebook.com/tutaviavitae​.

Autor: Mgr. Martin Vachal
Vložil/a: Radovan Výsmek