Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
První ročník mezinárodní a výtvarné soutěže v rámci celosvětového svátku Dne Země
Propozice k 1. ročníku mezinárodní literární a výtvarné soutěži, která se koná v rámci celosvětového svátku Dne Země. Dříve tyto soutěže byly součástí filmového festivalu TSTTT.

Literární soutěž: 

Město Uherský Brod, Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě a Základní organizace ČSOP Pantoflíček Slavkov vyhlašují v rámci celosvětového svátku “Dne Země” 1. ročník literární soutěže pro děti NASLOUCHÁME NAŠÍ ZEMI 2016 

Podmínky soutěže: 

Formy práce: báseň, pohádka, povídka, popis, bajka, úvaha... 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: I.     3.-5. třída základní školy
                                    II.    6.-7. třída základní školy  
                                    III.   8.-9. třída základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií a ZUŠ.               

SOUTĚŽNÍ TÉMATA: I. kategorie: Jakým zvířátkem bych chtěl/a být                    
                                                   Hledání stříbrné studánky
                               II. a  III. kategorie: Kdybych měl moc, tak bych...(v rámci ekologie)                              
                                                            Stromy, kořeny a tradice v mém životě 

Práce zasílejte pouze v elektronické podobě na e-mailovou adresu: jakub.smital@ddmub.cz
Do zprávy uveďte: JMÉNO AUTORA, NÁZEV PRÁCE, SOUTĚŽNÍ KATEGORII, TŘÍDU, CELOU ADRESU ŠKOLY, E-MAIL. 

Počet prací z jedné školy je omezen na tři práce z každé kategorie! Porota si vyhrazuje právo nezařadit do hodnocení práce, které nesplní podmínky nebo nevyhovují tématu. 

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 23. 3. 2016 Soutěžní práce budou vyhodnoceny mezinárodní porotou a výsledky budou vyhlášeny spolu s předáním cen v úterý 12. dubna v 16.00 hodin ve foyeru Domu kultury v Uherském Brodě.Výtvarná soutěž: 

Město Uherský Brod, Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě a Základní umělecká škola v Uherském Brodě vyhlašují v rámci celosvětové kampaně a oslav “Dne Země” 1. ročník výtvarné soutěže pro děti ZEMĚ OČIMA DĚTÍ A FANTAZIE 2016 

Podmínky soutěže:

Soutěžní práce budou vyhodnoceny mezinárodní porotou 1. 4. 2016 a výsledky budou spolu s předáním cen vítězům oznámeny na slavnostní vernisáži v úterý 12. dubna v 16.00 hodin ve foyeru Domu kultury v Uherském Brodě. 

Technika práce je libovolná (kresba, malba, grafika, kombinovaná technika, prostorové práce...), formáty max. A2 nebo A1 na výšku. Práce zasílejte nezasklené. 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: Mateřské a základní školy: I.     do 5 let  
                                                                               II.    do 6 let 
                                                                               III.   7-9 let   
                                                                              IV.   10-12 let  
                                                                              V.    13-15 let     
                                                                              VI.  kolektivní práce
                                                                              VII. speciální školy 
                                    Základní umělecké školy:  VIII. do 7 let 
                                                                              IX.   8-11 let 
                                                                              X.    12-15 let 
                                                                              XI.  výtvarné projekty 
                                                                              XII. kolektivní práce

Na zadní stranu každé práce uveďte čitelne hůlkovým písmem: JMÉNO, VĚK, NÁZEV PRÁCE, SOUTĚŽNÍ KATEGORIE, ŠKOLA. VYŽÁDANÉ PRÁCE VRACÍME POŠTOVNÍ DOBÍRKOU.

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 30. 3. 2016 
Práce z České republiky zasílejte na adresu: Dům dětí a mládeže, Přemysla Otakara II. č. 38, 688 01 Uherský Brod​

DOTAZY A INFORMACE: Mgr. Radka Benešová, Dům dětí a mládeže Uherský Brod, tel.: 572 639 570, e-mail: radka.benesova@ddmub.cz V roce 2016 proběhnou výstavy dětských prací z této soutěže v Novom Meste n. Váhom a v Trenčíne. 

Termíny budou upřesněny. Soutěžní práce mohou být použity pro tisk propagačních materiálů této výtvarné soutěže. 

​SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE: Dům kultury v Uherském Brodě Klub přátel ZUŠ v Uherském Brodě Město Nové Mesto nad Váhom Základná umelecká škola Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom Základná umelecká škola v Trenčíne Město TrenčínAutor:  
Vložil/a: Radka Evjáková