Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“
Jedinečný urbanistický celek Zlína s řadou unikátních industriálních či obytných budov a dalších kulturních památek se stane v říjnu 2016 významným hostitelským místem pro uspořádání jubilejní, 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy".

Přehlídka, kterou z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se statutárním městem Zlín, Kovárnou VIVA a.s., NÚV, NIDV, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně se uskuteční v autentických industriálních prostorách baťovského areálu ve správní budově Kovárny Viva a.s. ve Zlíně.

Celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže mají dlouholetou tradici a jsou ojedinělou akcí tohoto typu.  Přehlídky, které se konají jednou za tři roky, nemají charakter soutěže. Jejich cílem je  nalézat, prezentovat a propagovat metody tvůrčí práce s dětmi, které rozšiřují či objevně přetvářejí dosavadní přístupy k výtvarnému oboru. To se netýká pouze inovace  prostředků vizuální tvorby, ale zejména pozornosti k současným tématům a jejich vizuálního uchopení v kontextu s vývojem současného umění. Přehlídky se realizují v různých regionech České republiky.

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy" reaguje na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení. Obrazy se stávají aktivními, často proti nám agresivně vystupují a vyžadují naše reakce. Téma přehlídky je voleno tak, abychom hledali a nalézali strategie, jak je přijímat, jak takovýmto obrazům čelit, ale také jak je umět využít pro aktivní komunikaci a poznávání.

U příležitosti přehlídky se ve dnech 14.–16. října 2016 uskuteční rozborový seminář. Cílem a obsahem rozborového semináře je prezentace výtvarných projektů zúčastněných škol. Zde bude poskytnut velký prostor ke konfrontaci názorů a výměně zkušeností výtvarných pedagogů se zaměřením na vlastní výtvarnou činnost s dětmi v dialogu s kurátory a výtvarnými umělci. Praktickou součástí prezentací projektů budou projekce a performativní nebo konceptuální akce.

Vernisáž se uskuteční v sobotu 15. října 2016. Nedílnou součástí semináře bude nabídka pokračování komentované prohlídky zlínské architektury, stálých či sezónních expozic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně nebo expozic zlínských galerií.

Výzv​a

Vyzýváme výtvarné pedagogy, galerijní animátory a lektory všech typů škol a mimoškolních zařízení pracujících s dětmi a mládeží do 19 let, aby se zúčastnili se svými projekty 15. celostátní přehlídky na téma ATAKUJÍCÍ OBRAZY.

Výstava k přehlídce potrvá od 10. do 30. října 2016.
Rozborový seminář je pořádán ve dnech 14. – 16. října 2016.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 15. října 2016.

Výtvarné projekty možno zasílat od pátku 24. června do pondělí 11. července 2016 na adresu:
Petra Kušková, Kovárna VIVA a.s., Vavrečkova 5333, 74. budova, 760 01 Zlín
s označením 15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže.
Na obálku též napište autora projektu-kontaktní osobu a název projektu.
Přihlášku vložte do zásilky a její duplikát, prosím, pošlete elektronicky na
randakova@nipos-mk.cz, tel.: 778 702 496.

Bližší informace, přihláška a propozice viz
 

Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková