Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Soutěž Komenský a my 2019 - 2020

Školní kola výtvarné a literární soutěže proběhnou v období říjen 2019 - leden 2020. Soutěž je ve výtvarné kategorii určena pro žáky ve věku 6 - 11 let. V literárně-historické kategorii pro žáky 6. - 9. ročníku a pro studenty středních škol je určena esejová/úvahová kategorie.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze a Základní školou J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí vyhlašuje 18. ročník celostátní literárně historické a výtvarné soutěže pro děti a mládež “KOMENSKÝ A MY” pro školní rok 2019 - 2020.

Základní informace o 18. ročníku soutěže:

Soutěž proběhne ve školních kolech v období říjen 2019 – leden 2020. Škola může v každé z kategorií poslat do ústředního (celorepublikového) kola maximálně 5 prací! Současně s pracemi zašle informace – jméno soutěžícího, kategorii, věk, postupný ročník, adresu školy, telefon, e-mailové spojení a jméno pedagoga, který žáka vedl.

Výtvarné práce kategorie A je třeba zaslat na adresu: Základní škola J. A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí do 31. ledna 2020, na obálku zásilky uveďte označení “Komenský a my”.

Literární práce kategorií B a C je třeba zaslat v elektronické podobě. U zasílaných prací musí být na titulní straně uveden autor, název práce, kategorie, postupný ročník, věk, adresa školy, jméno pedagoga, kontaktní telefon a e-mailová adresa. Literární práce posílejte ve formátu WORD elektronicky jako přílohu e-mailu, každou práci v samostatném souboru, označeném kategorií a příjmením autora (např. B-Nováková) do Základní školy J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, (tel.: 465544218 nebo 603889433, e-mail zsbrandys@ttnet.cz , rovněž do 31. ledna 2020.

Ústřední kolo všech kategorií, včetně vyhlášení výsledků, se uskuteční v Brandýse nad Orlicí ve dnech 25. až 27. března 2020.

Soutěžící v kategorii B vybraní porotou do ústředního kola (jehož součástí je znalostní test) budou organizátory soutěže informováni o své účasti v ústředním kole začátkem března 2020.

Vedle oceněných prací v každé kategorii budou uděleny:

„Cena za nejlepší literární práci“ v kategorii B

„Cena Pardubického kraje“

„Cena pedagogovi za vynikající práci se žáky a studenty“

„Cena ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí“

PODMÍNKY ÚČASTI: Soutěž je organizována ve třech kategoriích (A, B, C). Bližší informace lze získat na webové stránce ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí www.zsbrandysno.cz.

Kategorie A (výtvarná část soutěže) – pro děti ve věku 6 – 11 let (žáky prvního stupně ZŠ a odpovídajících ročníků ZUŠ) „Orbis pictus 21. století – nové stránky Světa v obrazech očima dětí“

Tato kategorie je rozdělena do dvou věkovýh skupin. V první (A1) soutěží se svými výtvarnými pracemi děti 1. – 3. ročníku ZŠ (a odpovídajících roč. ZUŠ), ve druhé (A2) pak děti 4. a 5. ročníků ZŠ (a odpovídajících roč. ZUŠ). Každá škola může do této kategorie (kat. A) vybrat ze svého školního kola nanejvýš 5 prací.

Do soutěže budou přijímány výtvarné práce provedené jakoukoliv technikou včetně trojrozměrných (objekty, keramika apod.) do max. formátu velikosti A2 u dvojrozměných děl a max. 20×20×20 cm u trojrozměrných.

Kategorie B (literárně historická část soutěže) – pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ, prvního stupně víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků ZUŠ

Skládá se ze dvou čátí. První představuje literární práci – zamyšlení  na téma stanovené pro daný ročník soutěže. Rozsah práce by neměl překročit 3 normostrany, ze školních kol může postoupit do celostátního finále maximálně 5 prací. Druhou část soutěže v této kategorii tvoří znalostní test zaměřený na život, dílo a dobu J. A. Komenského. Autoři 20 nejlepších literárních prací a jejich pedagogický doprovod budou pozváni na finále soutěže v Brandýse nad Orlicí, kde se žáci utkají v testu znalostí v útředním kole soutěže (26. 3. 2020).

Kategorie C (literární práce – úvaha /esej) – pro studenty středních škol

Je určena studentům všech typů středních škol a studentům druhého stupně víceletých gymnázií. Účastní se odbornou literární prací  (korespondenční formou) na dané téma. Rozsah práce či studie by neměl přesáhnout 5 normostran. Autoři nejlepších prací budou pozváni k převzetí cen při slavnostním vyhlášení výledků soutěže do Brandýsa nad Orlicí.

Témata 18. ročníku

Kategorie A : „Mosty“

Kategorie B: „Dětské hry dříve a dnes“

Kategorie C: „V jakém světě si přeji žít?“

 Komenský a my 2019-2020.pdf

 18. roč. 2020 téma kat. A.docx

 18. roč. 2020 téma kat. B.docx

 18. roč. 2020 téma kat. C.docx

Autor: Radim Sukop
Vložil/a: Radim Sukop