Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Wolkrův Prostějov - Zlínský kraj

Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory ze Zlínského kraje ze všech typů škol a školských zařízení z I. a II. kategorie prostřednictvím okresního kola, účastníci III. kategorie a soubory se hlásí přímo pořadateli krajského kola.

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.

  1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let
  2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2018 dovrší 18 let) do 21 let
  3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2018 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

U recitačních souborů a divadel poezie – od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Zájemci se mohou přihlásit ve škole nebo u pořadatele okresního kola. Krajské přehlídky se účastní recitátor, který se zúčastnil oblastního (okresního) kola a byl nominován nebo doporučen do kola krajského, o počtu doporučených účastníků rozhoduje pořadatel krajského kola. Recituje se pouze jeden text. Tento text z poezie nebo prózy české či světové literatury může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní text. Doporučujeme, aby interpretace textu nepřesáhla osm minut.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Recitační soubory a divadla poezie - od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena. 

Sóloví recitátoři se mohou přihlásit u pořadatele okresního kola prostřednictvím své školy nebo školského zařízení, použijí k tomu přiloženou elektronickou přihlášku. Přihláška bude platit pro okresní i případně celostátní kolo. Texty v pěti exemplářích přinesou účastníci s sebou. Žáky doprovázejí odpovídající pedagogové, kteří mohou být v okresním kole součástí lektorského sboru. Pořadatel okresního kola pošle do 16. 3. 2018 pořadateli krajského kola výsledkovou listinu a přihlášky postupujících (s pořadím u dalších navržených) po ukončení okresního kola e-mailovou poštou na adresu: stanislav.nemrava@zusuh.cz .

Na krajskou přehlídku mohou lektoři z okresu nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě další doporučení s uvedením pořadí. Pořadatel na základě organizačních možností rozhodne o jejich účasti. Recituje se jen jeden text.

 

Okresní kola WP probíhají ve Zlínském kraji na těchto místech:

Okres Kroměříž – 28. února 2018 v 9:00 v ZUŠ Kroměříž, Jánská 31, prezence od 8:15 hodin v kanceláři školy, přihlášky zašlete nejpozději do 12. února 2018 na adresu: yveta.zilinska@mesto-kromeriz.cz, tel.: 573 321 344, mobil: 720 744 875

Okres Uherské Hradiště – 13. března 2017 v 8,30 hodin v Základní umělecké škole Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 363, prezence od 8.00 hod., přihlášky zašlete nejpozději do 27. února, kontakt: stanislav.nemrava@zusuh.cz, telefon: 603573495

Okres Vsetín –  8. března, prezence v 9:00, začátek v 9: 30 hod, v budově Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí na Komenského ulici, 1. patro, sál  č. 10., přihlášky zašlete nejpozději do 20. února, kontakt: info@zus-vm.cz, telefon/fax: 571 622 547, mobilní telefon: 731 651 362

Okres Zlín – 13. února,v 9:00 v Komorním sále ZUŠ Zlín, Štefánikova 2987,  texty přineste
s sebou. Elektronické přihlášky pošlete nejpozději do 11. 2. na mail zus.zlin@zus.zlin.cz, tel: 577 210 008

 

Krajské kolo Wolkrova Prostějova proběhne 6. 4. 2018 v Základní umělecké škole Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 363, zahájení je v  9.30 hodin, prezence je od 8.30 hod., přihlášky zašle pořadatel okresního kola nejpozději do 16. března, kontakt: stanislav.nemrava@zusuh.cz, telefon: 572 555 261, mobil: 603573495, http://zusuh.cz., texty v sedmi exemplářích přinesou účastníci krajského kola s sebou.

Program krajského kola: dopoledne sólové přednesy, odpoledne dílna pro recitátory se členy poroty, vystoupení divadel poezie a vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky, na závěr dne proběhne „Melodramatický večer" – akce pro veřejnost a účastníky (je možné zamluvit ubytování z pátku na sobotu).

 Přihláška 2018_elektronicka.docx

Autor: Stanislav Nemrava
Vložil/a: Radka Dohnalová