Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výtvarná soutěž Škola hrou

​Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašuje dne 16. 9. 2019 výtvarnou soutěž na téma "Škola hrou". Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích - pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a pro žáky základních uměleckých škol a děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 10. 2019.

Kdy?

16. 9. - 31. 10. 2019

Co je úkolem?

Nakreslit obrázek velikosti A4 na téma „Škola hrou“. 

Kdo se může zúčastnit?

Kategorie A) žáci druhého stupně základních škol nebo odpovídajících ročníků gymnázií

 Kategorie B) žáci základních uměleckých škol nebo děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání

             Každý účastník se může zapojit pouze v jedné z kategorií s jedním soutěžním příspěvkem.

Ceny:

Kategorie A)

1. místo:

Tablet Lenovo, muzejní kufřík s replikami pravěkých nástrojů pro školu z HistoryParku v Ledčicích, rodinné vstupné do VIDA! science centra v Brně

2. místo:

Workshop pro celou třídu v Národním filmovém muzeu NaFilm v Praze, rodinné vstupné do HistoryParku v Ledčicích

3. místo:

Rodinné vstupné do VIDA! science centra v Brně

Kategorie B)

1. místo:

Tablet Lenovo, rodinné vstupné do HistoryParku v Ledčicích

2. místo:

Rodinné vstupné do HistoryParku v Ledčicích, 2 vstupenky do Národního filmového muzea NaFilm v Praze

3. místo:

Rodinné vstupné do VIDA! science centra v Brně

Všichni výherci získají také batoh plný hodnotných propagačních předmětů OP VVV.

Kam zaslat soutěžní příspěvek?

Poštou na adresu:

Vilma Tůmová

Odbor technické pomoci OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Českomoravská 2420/15

190 00 Praha 9

Díla jednotlivých žáků z jedné třídy mohou být zaslána souhrnně v jedné zásilce. Součástí díla je vyplněná přihláška do soutěže, která musí obsahovat název a adresu školy/instituce, kontaktní osobu, včetně e-mailu a telefonního čísla, jména, příjmení a věk zúčastněných osob a název jejich soutěžního díla. Na zadní straně soutěžního díla musí být uvedeno jméno, příjmení a věk autora a název díla.

Kontaktní e-mail soutěže: soutezopvvv@msmt.cz

 Informační leták soutěže.pdf

 Přihláška do soutěže.docx

 Kompletní pravidla soutěže.pdf

Autor: Vilma Tůmová
Vložil/a: Radim Sukop