Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Soutěž "Navrhni projekt" a "EU4U" pro studenty středních škol

V letošním roce probíhá již 7. ročník soutěže Navrhni projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Soutěž je určená studentům středních škol a jejich pedagogům a jejím cílem je zábavnou formou podnítit zájem studentů o řešení problémových oblastí života ve svém okolí s možností využití evropských fondů. Úkolem studentů bude vytvořit projekt, který by v reálném životě mohl být financován z prostředků EU.

Níže najdete další souhrn výhod pro studenty či školu:

  • Studenti si mohou vyzkoušet práci projektového manažera a převést své nápady na zlepšení svého okolí do praxe.
  • Účast v soutěži je skvělá příležitost pro osobní rozvoj studentů (týmová práce, prezentační schopnosti, základy evropských fondů).
  • Díky soutěži se zvyšuje zainteresovanost studentů o rozvoj regionu, ve kterém žijí.
  • Soutěž u studentů podporuje jejich kreativní myšlení a zároveň zajistí pro studenty nové znalosti a zkušenosti.
  • Nejúspěšnější týmy mají dokonce šanci svůj projekt realizovat.
  • Díky účasti v soutěži lze zviditelnit školu (setkání se zástupci MMR, informace v tisku).

Až pětičlenné týmy v čele s jejich pedagogem můžou podávat projekty do 31. ledna 2019.


Novinkou letošního ročníku je také zařazení nové soutěže EU4U. Cílem soutěže, která je určena pro studenty středních škol, je najít projekt podpořený z fondů EU a představit ho široké veřejnosti. V rámci této soutěže mohou studenti soutěžit ve třech úrovních:


1. NATOČ VIDEO – Vyber projekt podpořený z fondů EU a natoč o něm video.

2. VYTVOŘ PLAKÁT – Ukaž projekt podpoření fondy EU pomocí plakátu.

3. PŘIPRAV TEXT – Vytvoř balík textů, kterými zasáhneš co nejvíce lidí!


Více informací o soutěži naleznete na internetových stránkách

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/EU4U/Uvodni-stranka

 

Zástupce Eurocentra Zlín a zároveň MMR nabízí bezplatné přednášky o soutěži (namotivování studentů a poskytnutí podrobnějších informací o soutěži). Přednášku je možné uspořádat přímo v prostorách dané školy v rámci výuky nebo dle dohody. Dále může být studentům poskytnuta metodická pomoc během přípravy projektu. Jsou možné konzultace, a nebo pravidelné setkávání se studenty, které jim pomůže nasměrovat projekt správným směrem.Kontakt:

Ing. Nikola Sentlová, koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Zlín, Odbor publicity EU

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Eurocentrum Zlín

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín,

budova č. 22, Areál Svit Zlín

kancelář č. 337

tel.: +420 734 790 580

e-mail: Nikola.Sentlova@mmr.cz

www.dotaceeu.cz

www.eurocentra.cz


Autor:  
Vložil/a: Jana Cenková