Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výtvarná soutěž „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“

U příležitosti letošních oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje vyhlašuje v rámci projektu Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách výtvarnou soutěž „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“.

Cílem výtvarné soutěže je přiblížit školní mládeži společné kořeny české a slovenské kultury v průběhu 100. výročí oslav státnosti. Velká Morava byla v 9. století první státní útvar na území dnešní České a Slovenské republiky a dalších zemí. Po příchodu byzantské misie v r. 863 - Konstantina (později přijal jméno Cyril) a Metoděje, bratrů a rodáků z řecké Soluně, zažila kulturní rozmach.

Témata soutěže:

1. "Na počátku bylo Slovo" – Konstantin s Metodějem naučili naše předky číst a psát...
Když povolal byzantský císař Michael do čela misie na Velkou Moravu Konstantina Filozofa, postavil jej tak před velmi obtížný úkol. Konstantin věděl, že pokud chce šířit víru v jazyce Slovanů, musí pro tento jazyk vytvořit písmo. Ještě před zahájením misijní cesty tak vytvořil písmo hlaholici a začal s překladem evangelií. Takto připraven přichází roku 863 se svým bratrem Metodějem na Velkou Moravu. "Když pak dorazil na Moravu, přijal jej Rostislav s velikou poctou, a shromáždiv učedníky, svěřil mu je na učení." Tehdy se začínají psát dějiny slovanského písemnictví a kultury.
2. Kdo "prahne po takovýchto mužích?" – Cyrilometodějský odkaz (nejenom) pro dnešní svět
Dne 6. dubna roku 885 umírá arcibiskup Metoděj. Po jeho smrti je dílo obou bratří na Velké Moravě vyvráceno a jejich žáci vyhnáni. Útočiště nacházejí především v Bulharsku, kde vznikají dvě významné literární školy. Odkaz soluňských bratrů tak nebyl zapomenut a na jejich díle se již přes 1150 let rozvíjí kultura slovanských národů. V roce 1980 byli prohlášeni papežem Janem Pavlem II. za spolupatrony Evropy.

Školní kategorie:

I. kategorie – 2. stupeň základních škol (7.-8. třída) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
II. kategorie – střední školy (1.-3. ročník) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
III. kategorie – základní umělecké školy

Umělecké techniky / formát:

malba, kresba, grafika, koláž, keramická mozaika, textil a přírodní materiály, počítačová grafika / formát A5, A4, A3

Harmonogram soutěže:

Zaslání podmínek soutěže na vybrané školy ČR a SR: leden 2018
Vyhlášení soutěže na školách: únor 2018
Termín pro doručení přihlášených prací: 18. 5. 2018
Vyhodnocení přihlášených děl porotou soutěže: 23. 5. 2018
Příprava katalogu úspěšných prací a výstavy: červen-srpen 2018
Vyhlášení výsledků a předání ocenění za 1.-3. místo v každé kategorii, event. zvláštního/-ch ocenění v rámci vernisáže putovní výstavy: 21. 9. 2018 (Památník Velké Moravy ve Starém Městě)
Putovní výstava vybraných děl: září – prosinec 2018 (Staré Město, Mikulčice, Nitra)


Více informací naleznete v   CM-vytvarna-soutez_pravidla-CZ_final.pdf

 Prihlasovaci-listek_CMvytvarna-soutez.docx


Autor:  
Vložil/a: Radka Dohnalová