Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2019

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež do věku 18 let, v rámci činnosti školní i mimoškolní. Termín uzávěrky základního kola je 28. 2. 2019.  

 

Podmínky soutěže

Soutěž je organizována pro zařízení

  • školská mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy, střední školy
  • mimoškolská – DDM, sbory dobrovolných hasičů (SDH), skautské oddíly apod.

 

Soutěž má tři části

1. literární

2. výtvarnou

3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT)

a probíhá v několika věkových kategoriích.

 

V kategorii DT je obsahové zaměření vyhlašováno jednotně pro daný rok. V roce 2019 je to „V domě hoří! A co teď?"

 

Hodnocení soutěžních prací

1) základní kolo (ve škole, v DDM, v družstvu MH apod.)

2) okresní kolo (nebo městské kolo u statutárních měst)

3) krajské kolo + hl. m. Praha

4) republikové kolo

 

Průběh soutěže

Vyhodnocují se vždy tři nejlepší práce ve všech kategoriích. Práce vypracované s pomocí DT přenést na CD popř. DVD a nesmytelným fixem opatřit názvem, jménem a příjmením zpracovatele vč. spojení (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail), věkem zpracovatele popř. třídou a adresou školy. Totéž na přebalu nosiče.

Zúčastněné školy, SDH, DDM apod. předají tři vyhodnocené nejlepší práce z každé kategorie na příslušné Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen OSH).

Podmínkou zařazení do vyhodnocení je vyplnění vyhodnocovací tabulky vydané SH ČMS. Tabulka je ke stažení na stránkách SH ČMS v sekci Prevence případně pod tímto článkem. 

OSH vyhodnotí z obdržených prací tři nejlepší z každé kategorie (okresní kolo) a tyto práce doručí na krajská sdružení, která provedou vyhodnocení v kraji. Mohou to být Krajské odborné rady prevence (KORP) nebo Krajské odborné rady mládeže (KORM) nebo obě rady společně.

KSH si po dohodě s OSH mohou vyhradit doručení jen jedné, vítězné práce vyhodnocené na okresní úrovni. Tato krajská sdružení vyhodnotí tři práce (krajské kolo) a následně J E D N U nejlepší práci z každé kategorie zašlou do kanceláře SH ČMS: Římská 45, Praha 2, PSČ: 121 07.

 

Nedodržení formátu výtvarných prací a nedodržení obsahového zaměření u všech prací je důvodem k vyřazení zaslaných prací ze soutěže.

 

Podrobné informace naleznete v souboru Propozice POODM pro 2019.pdf

 Výsledky POOD 2019 základní kolo.xls


logo_POOD_2019_barva.jpg

Autor: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Vložil/a: Martina Němcová