Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost, literárni soutěž

Nadace Jana Pivečky a Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín si dovolují Vás informovat a pozvat studenty Vaší školy k účasti na již XXIII. ročníku tradiční literární soutěže pořádané pod mottem: ”Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost.” Po velmi dobré zkušenosti ve spolupráci na organizaci soutěže s Gymnáziem v Dubnici nad Váhom, znovu oslovujeme také střední školy v Trenčianském kraji Slovenské republiky. Máme za cíl vést a vychovávat mladé lidi ke vzájemnému poznání, komunikaci a navazování přátelských vztahů právě v příhraniční oblasti.


 

Motto:"Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost"

 

Témata:

 1. Poezie na volné téma – pro objektivitu hodnocení si odborná porota dovoluje požádat
  o zaslání alespoň 5 básní od každého autora. 
 2. Literární útvar - próza na libovolné téma.
 • Kategorie: Soutěž je vypsána pro mládež ve věku 14 - 19 let.

  Prosíme, aby počet zaslaných prací nepřesáhl 3%

  počtu žáků školy. Pokud student nebude spokojen

  s tím, že jeho práce nebyla školou vybrána, může

  ji do soutěže zaslat sám.

   
 • Literární forma: Libovolný slohový útvar a poezie
                      
 • Rozsah: 1 - 3 strany strojopisu A4  (30 řádků, 60 znaků/řádek)

  Každou práci, prosím, označte jménem a věkem autora, názvem a adresou školy. Dovolujeme si požádat, aby byly práce zaslány pouze v elektronické podobě v editoru word  na adresu: gyslav@gjpslavicin.cz
   
 • Termíny: Uzávěrka soutěže: práce je třeba dodat do 31. 1. 2019

 • Ocenění : Hodnocení bude provedeno dvěma nezávislými  porotami – porotou   spisovatelů a novinářů a porotou  Nadace Jana Pivečky a Gymnázia Jana Pivečky  a SOŠ Slavičín. Z hodnocení těchto dvou porot vznikne konečný výsledek. Nejlepší práce budou oceněny diplomem a věcnou odměnou. Účastníci soutěže budou písemně seznámeni s výsledky. Vítězové budou pozváni na slavnostní setkání s předáním cen a diplomů za účasti obou porot a pozvaných hostů a zástupců médií, které se uskuteční v posledním dubnovém týdnu 2017. 

   

  Ve Slavičíně  21. 11. 2018

   

  za Nadaci Jana Pivečky                                                              za Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ
  Mgr. Božena Filáková                                                                Mgr. Josef Maryáš                                                                                               


Autor: Josef Maryáš
Vložil/a: Radka Dohnalová