Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Jeden příběh dvojím perem aneb Děti přetváří českou literaturu 2018

ZŠ Vsetín zve žákyně a žáky 6. – 9. ročníků ZŠ a příslušného nižšího stupně víceletých gymnázií a studenty a studentky SŠ k účasti v literární soutěži.


Propozice k literární soutěži:

Věková kategorie: 
I. kategorie: 6. – 7. ročník ZŠ
II. kategorie 8. – 9. ročník ZŠ
III. střední školy
 
Soutěžní úkol a podmínky:
Pro každou kategorii je vybrán úryvek z některého díla české literatury a soutěžící mají za úkol na ukázku volně navázat. Obtížnost zadaných textů je vystupňována dle věku soutěžících. Způsob vyprávění necháváme na libovůli soutěžícího, respektujeme autorskou kreativitu. Zdůrazňujeme, že je nezbytné, aby se jednalo o originální autorský text v rozsahu minimálně jedné, maximálně tří normostran.

Texty přijímáme pouze ve Wordu společně s přihláškou. Nezapomeňte do přihlášky i do soutěžního textu uvést název práce! Neidentifikovatelný text bez názvu bude ze soutěže vyřazen.

Plakátek k soutěži, propozice, přihlášku do soutěže i soutěžní úryvky pro všechny kategorie je možné si stáhnout z webu školy www.zs-travniky.cz.
 
Svá literární dílka s přihláškami zasílejte do 30. dubna 2018 na email skola@zs-travniky.cz nebo chrobakova@zs-travniky.cz, do předmětu emailu uveďte Jeden příběh dvojím perem 2018.
 
Není nutné se obeznámit s předloženými úryvky v originálním autorském znění.
 
Harmonogram soutěže:
pondělí 5. března – vyhlášení
pondělí 30. dubna – uzávěrka
Termín slavnostního vyhlášení vítězů oznámíme v polovině května.
 
Odměna:
Odborná porota složená z redaktorů Textů z nejúspěšnějších prací opět sestaví sborník Textíky. V průběhu slavnostního dopoledne na ZŠ Trávníky budou vítězové odměněni hmotnými cenami a setkají se i s některou literární osobností u příležitosti jejího autorského čtení.
 
Těšíme se na Vaše práce a přejeme příjemné chvíle při literárním tvoření.
 

 SOUTĚŽNÍ TEXT PRO I. KATEGORII 2018.docx

 SOUTĚŽNÍ TEXT PRO II. KATEGORII 2018.docx

 SOUTĚŽNÍ TEXT PRO III. KATEGORII 2018.docx

 Jeden příběh dvojím perem 2018 - PŘIHLÁŠKA.docx


Autor: Andrea Chrobáková Lněničková
Vložil/a: Jana Cenková