Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Esejistická soutěž "Imagining the European of the future"?

MŠMT ve spolupráci s MZV vyhlašuje při příležitosti 70. výročí Rady Evropy esejistickou soutěž na téma "Imagining the European of the future?". Esej musí být napsána v anglickém jazyce. Uzavírka soutěže je 31. 5. 2019.

Téma eseje: „Na pozadí 70. výročí založení Rady Evropy zamyšlení se nad propojením 47 členských států RE a 840 miliónů lidí s vyjádřením vize, kde by autor eseje chtěl vidět členské státy RE a obyvatele RE v budoucnu v kontextu základních hodnot RE: lidská práva – demokracie – právní stát" (www.coe.int/70 ).

Délka eseje: 1 000 slov

Jazyk eseje: anglický

Cílová skupina legitimní pro vstup do soutěže: mladí lidé žijící v Evropě ve věku 14 – 18 let

Vítěz / vítězka esejistické soutěže získá diplom Rady Evropy a bude pozván na oslavu 70. výročí Rady Evropy ve Štrasburku v říjnu 2019

Kritéria pro hodnocení soutěžních příspěvků:

  • dodržení rozsahu 1 000 slov (krátké předložky a spojky se počítají jako slova; mezery a interpunkční znaménka se nezapočítávají)
  • dodržení tématu
  • zohlednění 70. výročí Rady Evropy v eseji
  • dobrá úroveň anglického jazyka

Podmínky účasti v soutěži:

  • esej musí být sepsána v dokumentu Word a zaslána formou přílohy na elektronické adresy zdenka.maskova@msmt.cz a adela.linhartova@msmt.cz v termínu do 31. května 2019 (přijetí příspěvku do soutěže bude potvrzeno)
  • součástí zaslání příspěvku do soutěže musí být kontaktní údaje soutěžícího (celé jméno, e-mailová adresa, rok narození)
  • účastníci soutěže kromě vlastního příspěvku (= eseje) přiloží v elektronické podobě vyplněné a podepsané formuláře „Prohlášení o autorství" a „Souhlas se zpracováním údajů"

 Vyhlášení Esejistické soutěže - 70. výročí RE.docx

 Prohlášení o autorství.docx

 Souhlas se zpracováním údajů.docx

Kontaktní údaje:

Mgr. Zdenka Mašková (e-mail: zdenka.maskova@msmt.cz, tel.: 234 815 308)

Mgr. Adéla Linhartová (e-mail: adela.linhartova@msmt.cz, tel.: 234 815 256)

Autor: Zdenka Mašková
Vložil/a: Radim Sukop