Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Bosákova škola 2019

Druhý ročník Slovenko-české soutěže "Bosákova škola 2019" čeká na výherce ze školních kol. Termín odeslání vítězných esejí je 21. leden 2019. 

                                                                                                  

II.ROČNÍKA SLOVENSKO-ČESKEJ SÚŤAŽE „BOSAKOVA ŠKOLA 2019" (ZÁŠTITU PREVZAL PREDSEDA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PETER PELLEGRINI)

Vyhlasovatelia súťaže: 

Spoločnosť Michala Bosáka                     a                                     Společnost Michala Bosáka

Levočská 77, 080 01 Prešov         www.bosak.sk        Tatarkova 729/10, 149 00 Praha 4 – Háje

                                                 

Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Jozef Mario Bosak, tel.č.:+421 905 906 532, info@bosak.sk

                               

Téma: Pútavá, kreatívna a zaujímavá esej o svojej škole v slovenskom, alebo českom jazyku. 


Rozsah práce: maximálne 2 stránky A4 v jednotlivom jazyku.

 

Účastníci súťaže: Žiaci všetkých slovenských a českých základných škôl a študenti všetkých sloven. a českých stredných škôl a gymnázií, iba jednotlivci. Práca-esej, ktorej autormi sú viacerí žiaci, prípadne študenti nebude akceptovaná. Vedúcim práce-eseje musí byť učiteľ danej školy.

 

Termín vyhlásenia súťaže: 7. december 2018 V Národnej banke Slovenska, Bratislava (NBS)

 

Školské kolo: vyhlasuje riaditeľ školy. Termín vyhodnotenia školského kola je najneskôr

                        do 18. januára 2019 (piatok), môže aj skôr, záleží na riaditeľovi školy

 

Víťazná školská práca-esej: do medzinárodného slovensko-českého kola musí byť zaslaná mailom najneskôr do 21.januára 2019 (pondelok) na adresu info@bosak.sk

 

Práca-esej musí obsahovať tieto prílohy: 

1. Elektronickú verziu eseje zaslanú mailom na info@bosak.sk

2. Životopis v slovenčine, alebo češtine na info@bosak.sk

3. Záväznú prihlášku, najmä tel. a mailový kontakt na žiaka, prípadne študenta a vedúceho učiteľa zaslanú na info@bosak.sk

 

Desať najlepších žiakov (SR a ČR) a desať najlepších študentov (SR a ČR) spolu s učiteľmi bude pozvaných 25. januára 2019 do Národne banky Slovenska v Bratislave na finále, kde odborná komisia určí výsledné poradie.

           

Pre štyroch víťazov medzinárodnej slovensko-českej súťaže "Bosakova škola 2019" v sekciách: Základné školy Slovenskej republiky, Základné školy Českej republiky, Stredné školy Slovenskej republiky a Stredné školy Českej republiky  europoslanec Branislav Škripek venuje exkurziu do Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorá sa uskutoční v dňoch 11.-15. februára 2019.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.


 Propozicie BOSAKOVA SKOLA 2019cr.doc

  ZavaznaPrihlaska BOSAKOVA SKOLA 2019.doc

 list bosak_scan_list_Skripek.pdf


Autor:  
Vložil/a: Radka Dohnalová