Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
16. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže Zlín 2019
Vážení výtvarní pedagogové všech typů škol a mimoškolních zařízení. Srdečně vás zveme k účasti na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a   mládeže, která se koná v rámci 59. ročníku Zlínského filmového festivalu 2019.


Výstava výtvarných kolekcí vašich žáků na téma SDÍLENÁ IMAGINACE bude instalována v budově Fakulty humanitních studií ve Zlíně 24. května – 7. června 2019, kde se mohou uplatnit sofistikované a cíleně obsahově koncentrované celky.

K tématu SDÍLENÁ IMAGINACE
Imaginace je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy či obrazy. Zahrnuje vzpomínky, denní snění, fantazii a sny, umocňuje zážitky. Je významným pramenem poznání a zdrojem vědecké i umělecké inspirace a neodmyslitelnou součástí života člověka. Je také prvotním příjemcem našich bezprostředních pozorování světa, jenž nás obklopuje – to, co chápeme jako otisk skutečnosti, je totiž utvářeno z lidské imaginace. Obrazy nejsou vyjádřením skutečnosti, ale projevem a formováním imaginativních představ, pocházejících z našich interakcí se světem. . U každého z nás jsou tyto představy jedinečné a nezastupitelné. Obrazy tak pomáhají i v kooperaci a koordinaci našich představ s představami ostatních a činí tak jednotlivé představy společně akceschopnými. Je proto důležité, aby každý ovládal takové způsoby vizuální tvorby, jimiž by vlastní obrazné představy dokázal mezi ostatními uplatnit.

Vystaveny budou všechny kolekce výtvarných prací dětí a mládeže na téma SDÍLENÁ IMAGINACE přihlášené elektronickou formou a přivezené nebo zaslané do Zlína v uvedeném termínu. Inspirace k tématu – viz dokument „K tématu SDÍLENÁ IMAGINACE“

Bylo by dobré, aby kolekce akcentovaly především hloubku zkoumání tématu ve všech fázích tvůrčího procesu a v širších kontextech oborových přesahů i zvolených médií. Vzhledem k tomu, že jsou vystavovány všechny zaslané projekty, je z důvodů jejich instalace potřebné přemýšlet nejen o obsahu, ale též o způsobu odpovídající prezentace. (Plocha jedné kolekce plošných prací rozhodně nesmí přesáhnout výstavní plochu 2x2m a plocha jedné kolekce prostorových prací výstavní plochu 1m³.)

Dokumentaci tvůrčího procesu včetně jeho výsledků je možno představit nejen formou žákovských výtvarných prací, ale i koncentrovaněji, např. jako „vizuální knihovnu“ formou fotozáznamů, autorských katalogů, portfolií, videí performativních a konceptuálních akcí apod.
NIPOS-ARTAMA jmenuje pro hodnocení všech zaslaných projektů tým kurátorů složený z teoretiků výtvarného oboru, didaktiků a aktivních výtvarných umělců.

Na rozborovém semináři (který se uskuteční v době zahájení 59. Zlínského filmového festivalu a jehož součástí bude slavnostní vernisáž), proběhne reflexe přehlídky formou veřejné diskuze a inspirativních workshopů.


Více informací naleznete v přiložených dokumentech: 

 Výzva k účasti na celostátní přehlídce, Zlín 2019.pdf

 K tématu SDÍLENÁ IMAGINACE.pdf


Autor:  
Vložil/a: Radka Dohnalová