Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Do Německa na zkušenou! Bezplatná prezentace pro žákyně a žáky SŠ

Do Německa na zkušenou! Bezplatná prezentace pro žákyně a žáky SŠ

Interaktivní prezentace trvá 90 minut a obsahuje přehled studijních a dobrovolnických pobytů, stáží, stipendií, brigád, jazykových certifikátů dalších nabídek. Prezentaci vedou referenti, kteří již v Německu na zkušené byli a mohou tak své zážitky předávat…