Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
12. říjen 2021: Den Ady Lovelace

12. říjen 2021: Den Ady Lovelace

12. říjen 2021 slavíme jako Den Ady Lovelace. Má připomenout a oslavit přínos žen v oblasti vědy, techniky a technologií, přírodních věd a matematiky. Adin příběh má inspirovat dívky a mladé ženy ke kariéře v…