Průřezová témata

Průřezová témata
Vzdělávání koordinátorů EVVO – specializační studium

Vzdělávání koordinátorů EVVO – specializační studium

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy je určeno koordinátorům environmentální výchovy – kvalifikovaným pedagogům v základních, středních a mateřských školách, pedagogům volného času a vychovatelům.