Průřezová témata

Průřezová témata
Klima se mění – a co my? Jak a proč se učit o změně klimatu

Klima se mění – a co my? Jak a proč se učit o změně klimatu

Ekologická organizace Greenpeace Česká republika připravila publikaci, která přináší vědeckými výzkumy podložená doporučení pro rozvoj klimatického vzdělávání, zdůvodňuje jeho naléhavost, stanovuje cíle, načrtává obsahy. Publikace je výsledkem ročního úsilí pracovní skupiny zřízené Radou vlády pro…