Průřezová témata

Průřezová témata
Jak učit evropské dějiny 20. století

Jak učit evropské dějiny 20. století

Příručka autora R. Stradlinga publikovaná Radou Evropy má podpořit učitelky a učitele dějepisu při výuce moderních dějin. Obsah se zaměřuje na chronologická témata a tematické okruhy, které se vztahují k období 20. století, zaměřuje na…