Mediální výchova

Mediální výchova
Mediální výchova na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

Mediální výchova na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

​Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s mediální výchovou a na zjišťování dosažené úrovně žáků v mediální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce…