Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie

Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Příručka pro tvorbu a bezpečného zdravého klimatu školy

Příručka pro tvorbu a bezpečného zdravého klimatu školy

Metodika vznikla během projektu „Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje“ v roce 2019. Najdete v ní informace o cílech prevence a postupy k jejich dosažení. Snahou autorů bylo, aby vytvořili přehlednou, co nejvíce návodnou, srozumitelnou…