Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie

Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Jak by měl vypadat a jak by měl být hodnocen minimální preventivní program?

Jak by měl vypadat a jak by měl být hodnocen minimální preventivní program?

Se svolením autora Mgr. Martina Žáčka, školního metodika prevence ZŠ Vizovice, vám předkládáme k zamyšlení i případnému návodu práci, kterou vypracoval v rámci specializačního studia školních metodiků prevence. Práce se jmenuje „ Jak by měl…